เกี่ยวกับเวบไซต์


บรรณาธิการและผู้จัดการสิ่งพิมพ์
นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ

เวบโฮสติ้ง
OVH – สำนักงานใหญ่ : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเป็นเพียงข้อมูลสำหรับการใช้ภายใน จะไม่มีการโอนหรือขายให้กับบุคคลที่สาม

ออกแบบและสร้างเวบไซต์
เวบไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดย สโรบลศรี สโรบล, Malika Manseur และ Aurélie Martin ภายใต้คำแนะนำของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างเวบไซต์ WordPress ที่มีสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU GPL.

Comments are closed.