สาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้อมูลทั่วไป


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป
ทิศเหนือติดกับเบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก
ทิศตะวันออกติดกับเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใต้ติดกับอันดอร์รา สเปน และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
พื้นที่ ๖๗๕,๔๑๗ ตารางกิโลเมตร (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
เมืองหลวง กรุงปารีส (paris)
ประชากร ๖๕.๙ ล้านคน (ปี ๒๕๕๕)
ภูมิอากาศ โดยทั่วไปฤดูหนาวไม่หนาวมาก และฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย
ภาษาราชการ ฝรั่งเศส
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๕
อิสลาม ร้อยละ ๑๐
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๒
และยิว ร้อยละ ๑
หน่วยเงินตรา ยูโร (euro) อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ยูโร เท่ากับประมาณ ๔๒.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๒,๖๐๘.๗๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๕๕)
รายได้ประชาชาติต่อหัว ๓๕,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๕๕)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๐.๑ (ปี ๒๕๕๕)
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี โดยมี ประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุข ดำรงตำแหน่ง วาระละ ๕ ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายฟรองซัวส์ ออลองด์ (françois hollande) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
ส่วน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ (jean-marc ayrault) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

Comments are closed.