ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสถาบัน Inalco จะจัดการสัมมนาในโอกาสที่ครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม (Auditorium ) ของสถาบัน Inalco ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

ร่างกำหนดการ การสัมมนาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่สถาบัน INALCO กรุงปารีส ดังปรากฏด้านล่าง

draft agenda 17.02.2017 EN draft agenda 17.02.2017 FR

ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม. การสัมมนาฯ โดยสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์ม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของงาน ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : การเข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ในวันจริง ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดสถานที่ สามารถรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 200 คน

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานเปิดงานวันกองทัพไทย ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปารีส โดยมีเอกอัครราชทูต และผู้ช่วยทูตทหารจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Screen Shot 2560-02-09 at 9.54.29

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ว่า กองทัพไทยเป็นสถาบันหลักในการป้องกันประเทศมาช้านาน และในยุคปัจจุบันได้ทวีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะแต่ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนา และการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในยามวิกฤติด้วย นอกจากนี้ กองทัพไทยยังมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในด้านการต่างประเทศ โดยทหารไทยได้เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศต่างๆ ด้วย

Screen Shot 2560-02-09 at 9.53.00

ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ก็มีความร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาช้านาน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานถึง 160 ปี และติดต่อสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านั้น นานถึง 300 กว่าปี ปัจจุบัน มีนักเรียนนายร้อยของกองทัพไทยมาศึกษาในสถาบันของฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ท้ายสุด เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณไมตรีจิตของมิตรประเทศ ที่ส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้แก่รัฐบาลและประชาชนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.10

Screen Shot 2560-02-09 at 9.56.27

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.45

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (ฉบับล่าสุด)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อ(ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (เพิ่มเติม)

07.03.2017 candidats

ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในประกาศข้างต้นเข้ารับการทดสอบในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 9.20 น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

บทความเฉลิมพระเกียรติ

ramav ramaix

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง King Rama V and King Rama IX พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  ดังปรากฏตาม link ด้านล่าง

บทความเฉลิมพระเกียรติ King Rama V and King Rama IX ฉบับภาษาอังกฤษ

บทความเฉลิมพระเกียรติ King Rama V and King Rama IV ฉบับภาษาฝรั่งเศส

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในประกาศข้างต้นเข้ารับการทดสอบในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 9.20 น.annonce0001 annonce0002

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

Thai-french

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายเรด้า รื่นไกรฤกษ์ ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ ตลอดจนแผนงานของปี 2560

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข่าวการจัดงานฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส (วันที่ 1 มีนาคม 2560) และเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทั้งชาวไทยและฝรั่งเศสเข้าร่วมการสัมมนาฯ  รวมทั้งแจ้งข่าวการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหารและออกแบบเมนูอาหารแก่ชาวไทยในฝรั่งเศส (วันที่ 13-15 มีนาคม 2560)  โดยเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ให้ต่อยอดด้วยการจัดโครงการอบรมการปรุงอาหารไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศส                   ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากสมาชิกฯ อย่างยิ่ง โดยจะขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

สมาคมฯ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนภาษาไทยแก่ชาวฝรั่งเศสที่สนใจ ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วกว่า 20 ปี พร้อมทั้งมอบหนังสือคู่มือการสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นฉบับพกพา เขียนโดยสมาชิกสมาคมฯ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ASSIMIL ของฝรั่งเศส จำนวน 150 เล่ม ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณโดยรับจะแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งานปิดนิทรรศการ L’Art de la Paix จัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสให้ไปกล่าวเปิดการเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับ นาย Emmanuel Lenain อธิบดีกรมเอเชีย กต. ฝรั่งเศส ในโอกาสการปิดนิทรรศการศิลปะแห่งสันติภาพ (L’Art de la Paix) ซึ่งมีการจัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสยามและฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีมากว่า 300 ปี ก่อนหน้าการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 160 ปีที่แล้ว โดยพระราชสาส์นทองคำแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการทูต ซึ่งทำให้สยามสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้ หลังการเสวนา ฝ่ายผู้จัดได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังแจ้งให้ทราบว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับสถาบัน Inalco จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในวันที่ 1 มีนาคม ศกนี้ ที่ห้องประชุมของสถาบัน Inalco ด้วย

IMG_4229

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC)

IMG_6290

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน-ยูเนสโก (ASEAN-UNESCO Committee –AUC) ซึ่งประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรฯ ได้รับตำแหน่งต่อจากเอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำยูเนสโก มีระยะเวลา 6 เดือน

ที่ประชุม AUC ได้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมต่างๆ ในกรอบยูเนสโกและแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในยูเนสโกในสาขาภายใต้ความรับผิดชอบของยูเนสโก อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคมและข้อมูล สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อการอนุวัติ 2030 Agenda for Sustainable Development และ

ช่วยเสริมแผนการดำเนินงานของอาเซียนตาม ASEAN Community Vision 2025 ซึ่งเน้นการพัฒนาประชาชนอาเซียน (people-centered) เป็นสำคัญ

 IMG_6293   IMG_6292

 

ทั้งนี้ ปี 2560 เป็นวาระพิเศษแห่งการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ดังนั้น ที่ประชุม AUC จึงเห็นควรเพิ่มความร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการยูเนสโกเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเฉลิมฉลอง อาทิ การกระชับความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในเสาสังคมและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงวัฒธรรม การจัด ASEAN Festival ที่กรุงปารีสเป็นต้น

 

 

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

IMG_6295

อาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee Paris-ACP) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูต/ผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานฯ จากสิงคโปร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยจะอยู่ในวาระถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 (4 เดือน) ก่อนส่งมอบหน้าที่ให้เวียดนามต่อไป

ที่ประชุม ACP ได้หารือเกี่ยวกับวิธีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศฝรั่งเศสในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเตรียมกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน ในฝรั่งเศสช่วงครึ่งหลังของปี 2560

IMG_6286

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Renaud Girard นักวิเคราะห์/นักหนังสือพิมพ์อาวุโสจาก

Le Figaro มาบรรยายและแลกเปลี่ยนทัศนะกับ ACP เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ แนวโน้มการกำหนดนโยบายด้านการต่างประเทศต่อภูมิภาคอาเซียนของผู้สมัครที่โดดเด่นของแต่ละพรรครวมทั้งผู้สมัครอิสระ และวิเคราะห์ทิศทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ และผลกระทบที่อาจมีต่อ EU และอาเซียน   

 

 

 

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

8171 8151 8116เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ที่ Les Salons Vianey เขต ๑๒ ของกรุงปารีส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต โดยมีเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจากสำนักงานต่างๆ ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสและโมนาโก และครอบครัว รวมประมาณ ๒๕๐ คนมาเข้าร่วม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูปจากวัดไทยในเมือง Lyon, Lille, Marseille และปารีส มาสวดพระอภิธรรม
เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงปารีส ได้ถวายบังสุกุล เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์เทศนาธรรม และนำนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จสิ้นงานเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment