งาน Thai Gastronomy Night โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 18.30 น. – 22.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสจัดงาน Thai Gastronomy Night ณ ร้าน Blue Elephant กรุงปารีส โดยมีเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ สาธิตทำอาหารไทยประยุกต์สไตล์ Haute gastronomie และคุณ Laurent Mariotte พิธีกรรายการอาหารชื่อดังฝรั่งเศส ทางโทรทัศน์ช่อง TF1 ร่วมเป็นพิธีกร

20170622_ThaiGastronomyNight-Photocall_031

20170622_ThaiGastronomyNight_072

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ยกระดับ และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก งานเน้นการแสดงความแปลกใหม่ของอาหารไทยที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก อาทิ อาหารสไตล์ไทยประยุกต์ (fusion) การเลือกปรุงอาหารโดยเน้นที่การใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่สามารถหาได้ในประเทศฝรั่งเศสมาผสมผสานกับอาหารไทยอย่างลงตัว รวมถึงการรับประทานอาหารไทยเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งกำลังเป็นทิศทางที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน

20170622_ThaiGastronomyNight_151

TGN1

ภายในงาน มีการสาธิตทำอาหารไทยสูตรตำรับชาววังและไทยประยุกต์หลายชนิด ได้แก่ ขนมครกแกงเขียวหวาน เมี่ยงคำ ข้าวซอย ข้าวตังแกะกะเพรา ต้มข่าไก่รีซอตโต้ ซาลาเปามัสมั่น ครีมบูเล่ตะไคร้ เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วงสำคัญของงานคือการสาธิตอาหารไทย 2 รายการ คือ ตับห่านซอสมะขาม และแกงปูใบชะพู ที่ได้คุณนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟหญิงไทยที่มีฝือมือยอดเยี่ยม 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร Blue Elephant และคุณ Laurent Mariotte พิธีกรรายการอาหาร Petits plats en équilibre ทางทีวีฝรั่งเศส ช่อง TF1 ร่วมเป็นพิธีกร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย และจับฉลากชิงรางวัลเรียนทำอาหารไทยที่โรงเรียนสอนทำอาหาร Atelier Thaï ในกรุงปารีส 10 รางวัล และรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปารีส-กรุงเทพฯ และปารีส-ภูเก็ต อย่างละ 1 ที่นั่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทุกหน่วยงานราชการไทยในฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

TGN2

แขกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานมาจากภาคสื่อมวลชน (อาหาร ท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนของฝรั่งเศส รวมถึงคณะทูตในฝรั่งเศส โดยแขกที่มาร่วมงานต่างก็ชื่นชมในศิลปะการทำอาหารไทย ซึ่งก็สอดคล้องกับการวางจำหน่าย Michelin Guide Rouge Bangkok 2018 ปลายปีหน้า (หนังสือวิจารณ์และให้ดาวร้านอาหารของ Michelin)

20170622_ThaiGastronomyNight_078 20170622_ThaiGastronomyNight_026

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ

news3_other-20170615-114748-4

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำาสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2569 (ค.ศ. 2017-2026) จากรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982) ในการประชุมสมัยที่ 27 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

news3_other-20170615-114747-0

ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเป็นกลไกตุลาการอิสระของสหประชาชาติ มีอานาจตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ประกอบด้วยผู้พิพากษาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 21 คน การเลือกตั้งตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ วาระปี 2561 – 2569 มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 7 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งของกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก 2 ตำแหน่ง และมีผู้สมัครของกลุ่มนี้จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และเลบานอน โดยอินเดียได้รับการเลือกตั้งในรอบแรกด้วยคะแนนเสียง 120 คะแนน และ ไทยได้รับเลือกตั้งในรอบที่สองด้วยคะแนนเสียง 110 คะแนน ผู้สมัครจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับเลือกตั้ง 7 ตำแหน่ง (1) ภูมิภาคแอฟริกา (2 ตำแหน่ง) ได้แก่ แอลจีเรีย และการ์บูเวร์ดี (2) ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2 ตำแหน่ง) ได้แก่ ไทยและอินเดีย (3) ภูมิภาคยุโรปตะวันออก (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ รัสเซีย (4) ภูมิภาคลาตินอเมริกา (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ ปารากวัย (5) ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ เนเธอร์แลนด์

การเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ฯ เป็นก้าวสาคัญของการยกระดับบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) โดยเฉพาะในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ และเป็นคนแรกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ การมีคนไทยดำรงตำแหน่งสาคัญในกลไกตุลาการระดับโลก แสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริมหลักนิติธรรมด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับแนวโน้มของประชาคมระหว่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับประเด็นทางทะเลมากขึ้น อาทิ การกำหนดอาณาเขตทางทะเล การทำประมงอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมทางทะเล พาณิชย์นาวี การอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลนอกเขตพื้นที่ที่รัฐมีอานาจอย่างยั่งยืน การทำเหมืองแร่ในทะเลลึก และมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 14 ของเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ การมีคนไทยดำรงตาแหน่งในกลไกระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการสั่งสมและถ่ายทอด องค์ความรู้ ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไปด้วย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ฯ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจาสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้ง อาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และอุซเบกิสถาน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลีย อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Law Commission : ILC) ระหว่าง ปี 2555-2559 (ค.ศ. 2012-2016) ด้วย

news3_other-20170615-114748-3

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560

ข่าวสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

กลุ่มเซ็นทรัล

พี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศส และโมนาโกที่รักทุกท่าน

         ฤดูพักร้อนของชาวฝรั่งเศสกำลังจะมีขึ้นในไม่ช้า หลายๆ คนคงเริ่มวางแผนพักร้อนไปท่องเที่ยวกับครอบครัว บางคนก็อาจกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดในประเทฅไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวของท่านด้วยความสุข และความปลอดภัย

            ในวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตมีข่าวสำคัญที่อยากมาเล่าสู่ให้พี่น้องคนไทยได้ทราบก่อนจะเข้าสู่ฤดูพักร้อนในปีนี้  กล่าวคือ การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งหลายท่านคงทราบแล้วว่า ในประเทศไทย พระราชพิธีฯ จะมีมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 แต่พิธีถวายพระเพลิงฯ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (ซึ่งจะถือเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยด้วย 1 วัน)

             สำหรับในประเทศฝรั่งเศสนั้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคน และครอบครัวที่อยู่ในฝรั่งเศสและโมนาโก สามารถมีส่วนร่วมถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญู –กตเวทิตาจิตในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  มาตลอดรัชสมัย  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันเดียวกับพิธีในประเทศไทย กล่าวคือ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16   กรุงปารีส  โดยในชั้นนี้ คาดว่า พิธีดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น.  (กรุณารอยืนยันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง)  โดยในวันนั้น ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดให้บริการด้านกงสุล 1 วัน เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดพิธีสำหรับพี่น้องชาวไทยมาเข้าร่วม 

            สำหรับดอกไม้จันทน์ที่จะใช้ในวันดังกล่าวนั้น  สถานเอกอัครราชทูตฯ อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกคนในฝรั่งเศสและโมนาโก มาร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือของเราเอง  เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคนไทยในต่างแดน ดังพระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในหลายๆ โอกาส   ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับการประดิษฐ์ไว้จำนวนหนึ่ง  และขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่สนใจ และสามารถมาร่วมได้ มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ    ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 กรุงปารีส   ในวันเสาร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. – 15.30 น.   ท่านใดที่จะมาร่วมในวันใด ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือทางอีเมล์ dokmaichan.paris@gmail.com เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้ต่อไป  ท่านใดที่มาร่วมในวันดังกล่าวไม่ได้  อาจรอมาร่วมอีกครั้ง    ในเดือนกันยายน 2560  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนให้ทราบต่อไป        (ของดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูพักร้อนเต็มตัว และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมน้อย)

            สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังมีกลุ่มคนไทยจำนวนมากที่อยู่ไกลจากกรุงปารีสสนใจเข้าร่วม  แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ดังนั้น สถานเอกอัคร –  ราชทูตฯ จะประสานกับสมาคมคนไทยในภูมิภาค ได้แก่ สมาคมไทย-โพรวองส์  และสมาคมไทย-โรนแอลป์  เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้จำนวนหนึ่ง (ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ ในชั้นนี้) อย่างไรก็ดี พี่น้องชาวไทยสามารถจัดหาอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง (ทั้งจากร้านไทยในฝรั่งเศส หรือจากประเทศไทย) เช่นกัน  โดยเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้ว อาจส่งมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ สอท. ได้ในวันดังกล่าว 

            สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้น เพื่อร่วมใจกันเป็นหนึ่ง น้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งนี้ โปรดติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดกิจกรรมข้างต้นทางเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด  หรือทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembassy.fr)  หัวข้อ  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 2560”  และท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปพักร้อนกับครอบครัวและกลับมาโดยสวัสดิภาพ     

Posted in Uncategorized, กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามแนบด้านล่างนี้

ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิงก์นี้
http://www.thaiembassy.fr/wp-co…/uploads/Scan-chauffeur4.pdf

Scan chauffeur

Scan chauffeur2

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

TripAdvisor ประกาศสถานที่ท่องเที่ยวของไทยติดอันดับ 15 อันดับสูงสุดของเอเชีย

TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศรายชื่อสถานที่ที่ได้รับรางวัล Travellers’ Choice ในฐานะ Landmark ซึ่งในปีนี้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยนั้นติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว 15 อันดับสูงสุดของเอเชีย โดยมี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในอันดับที่ 4 9 และ 14 ตามลำดับ

Wat-Pho-1

Bangkok Grand Palace

http://www.traveldailynews.asia/news/article/65067/tripadvisor-announces-world-s-top-landmarks

ที่มาภาพ : TAT

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 40

S__61128711

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 40 โดยมีเอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวร รองผู้แทนถาวร ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ (1) ผลการประชุมคณะบริหาร UNESCO (Executive Board) ครั้งที่ 201 ซึ่งผู้แทนไทยในฐานะประธาน AUC ได้กล่าวถ้อยแถลงร่วม ในนามของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN Joint Statement) ต่อคณะกรรมการบริหาร โดยมีประเด็นสำคัญคือท่าทีของอาเซียนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ UNESCO แทนนาง Irina Bokova ซึ่งจะหมดวาระในช่วงเดือน พ.ย. 2560 ประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ ค.ศ. 2018-2021 และแผนการดำเนินงานของสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆ ของ UNESCO (2) กิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมกับ Musée Guimet จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในช่วงปลายเดือน ก.ย. 2560 นอกจากนี้ AUC จะร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับ ASEAN Committee in Paris (ACP) ด้วย (3) การส่งเสริมการประสานงานระหว่าง AUC กับฝ่ายเลขานุการของสำนักเลขาธิการอาเซียน และกับฝ่ายเลขานุการ UNESCO และกับประเทศที่เป็นประธานอาเซียน (ขณะนี้ ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์)  (4) การปฏิรูป UNESCO ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและอาเซียนควรมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ (5) การเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในปีนี้ อาทิ การเลือกตั้งสมาชิกและประธาน Executive Board การเลือกตั้งใน Intergovernmental bodies ต่างๆ ของ UNESCO

S__61128712

 

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

rte

 

ตารางแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

Thai students 20 may 17_2

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลไทย (จำนวน 10 คน) ตามคำเชิญของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) โดยเป็นกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑล ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่างๆ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกฎหมาย  โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมด้วย จากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ สนทนาซักถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ให้มุมมองในมิติต่างๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อธิบายนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ Thailand 4.0 และการเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งเน้นประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นักเรียนทุนฯ ควรใช้ประโยชน์จากการที่ได้รับโอกาสที่ดีด้วยการทำหน้าที่มิใช่แค่ “เรียน” แต่ควรต้อง “รู้” ที่จะนำวิชานั้นๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและหน้าที่การงาน โดยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝน พัฒนา และต่อยอดด้วยการเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยเข้ากับการนำไปปฏิบัติจริงของหน่วยงานผู้ปฏิบัติรวมถึงภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง และให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

นอกจากนี้ นักเรียนทุนฯ ควรตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นคนไทย การเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจอันดีกับชาวต่างชาติและช่วยประชาสัมพันธ์จุดแข็งรวมทั้งศักยภาพของไทยที่ยังมีอีกมากในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นที่รู้จักเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์และปรองดองซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าของประเทศไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นเสาหลักต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด มีเสรีภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่สนับสนุนการกระทำที่สร้างความแตกแยกในสังคม

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ อวยพรให้นักเรียนทุนฯ ประสบความสำเร็จ และพึงระลึกถึงความพอเพียงและความพอดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งขอให้ใช้ความรู้และความสามารถควบคู่กับคุณธรรมเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

Thai students 20 may 17_3       Thai students 20 may 17_4

Thai students 20 may 17

 

 

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงนาย Emmanuel Macron ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่

buakaew - 22 Nov 2013

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนาย Emmanuel Macron ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

“His Excellency Mr. Emmanuel Macron,

President of the French Republic,

Paris.

On the occasion of your assumption of office as President of the French Republic, I have great pleasure in extending to Your Excellency my cordial congratulations and best wishes for your success and happiness as well as for the greater welfare and prosperity of the French Republic and her people.

I am confident that the long-standing ties of friendship and cooperation between our two countries will be further consolidated and enhanced in the years to come for our mutual benefits.

(M.R.) Maha Vajiralongkorn R.”

* * *

(คำแปลภาษาไทย)

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

* * *

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การเปิดตัวเว็บไซต์ “ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0”

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหน้าเว็บไซต์“ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากต่างประเทศด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อเผยแพร่บทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ภายในเว็บไซต์มีการจัดแบ่งข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) โอกาสทางธุรกิจ 4.0 (2) การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ และ (3) กิจกรรมของกระทรวงฯ ที่มีส่วนส่งเสริมการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0

ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ภายใต้หัวข้อ “ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0” หรือสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลโดยตรงทาง http://www.mfa.go.th/thailand4/th/home ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

thailand_4_05

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment