เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบของ OECD

2 ตุลาคม 2560 – Cercle de l’Union interalliée กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบของ OECD และพบหารือกับผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศส โดยมีนาย Jean-Baptiste LEMOYNE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส นาย François CORBIN ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย ภายใต้ MEDEF International พร้อมกลุ่มนักธุรกิจฝรั่งเศส เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีสุวิทย์ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางที่ฝ่ายฝรั่งเศสจะร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และการเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในกรอบของบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคมนาคมขนส่ง อาหาร พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

22256729_379571265795109_2290487205175099298_o 22289647_379571332461769_489741288882783869_o 22339643_379571122461790_1056187823857075882_o

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

โครงการกงสุลสัญจร ที่เมืองรูเบซ์ (Roubaix)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรตามนโยบาย การทูตเพื่อประชาชนโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปให้บริการงานกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักในเมืองรูเบซ์ (Roubaix) และเมืองใกล้เคียงทางเหนือของประเทศฝรั่งเศส

การจัดโครงการกงสุลสัญจรฯ ได้รับความสนใจสูงจากคนไทยเนื่องจากสามารถลดภาระการเดินทางของประชาชนในการไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงปารีสในวันทำการปกติ โดยในครั้งนี้ มีผู้มาขอรับบริการด้านงานกงสุล (ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ บัตรประชาชนใหม่ งานนิติกรณ์ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุล) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ กว่า 150 คน ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้เข้ากราบนมัสการพระภิกษุไทยและเยี่ยมชมวัดพุทธในเมืองดังกล่าวด้วย

————————————

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

rteประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

ประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนกงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนกงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

UNESCO1 UNESCO2 rte

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล)

เอกสารราคากลางในการซ่อมแซมห้องสุขาrte

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

งดให้บริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางวันที่ 15 กันยายน 2560

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Les Voix du temps (เสียงแห่งกาลเวลา)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ Chintreuil เมือง Pont de Vaux จังหวัด Ain เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Les Voix du temps (เสียงแห่งกาลเวลา) จัดโดยเทศบาลเมือง Pont de Vaux เพื่อเป็นเกียรติให้นายสุปรีชา (เล็ก) นาครัตน์ ศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยรัฐมนตรีฯ​ กล่าวว่า งานของอาจารย์เล็กเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศิลปะเป็นสิ่งไร้พรมแดน และการที่อาจารย์เล็กเป็นศิลปินไทยในฝรั่งเศสมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2560 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการ: http://www.musee-chintreuil.com/expositions-temporaires.php

1 2 4 5 6 7 10 8 9 3

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

buakaew - 22 Nov 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

(โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เอกสารราคากลาง ในส่วนของงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

buakaew - 22 Nov 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

(โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เอกสารราคากลาง งานส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา ราคา ณ วันที่ 6 กันยายน 2560)

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

การทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชนในคาบสมุทรเกาหลี และถือว่าไม่สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการก้าวถอยหลังต่อความพยายามของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาที่อาจนำไปสู่กระบวนการหาทางออกแบบสันติวิธี
ประเทศไทยขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำในอนาคตใด ๆ ที่เป็นการยั่วยุ และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันหน้าเข้ามาเจรจาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

๑ กันยายน ๒๕๖๐

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment