กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

buakaew - 22 Nov 2013

                  ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ ร่วมเป็นประธาน
                  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ ให้ร่วมจัดทำหนังสือในชุดที่ใช้ชื่อว่า ‘South-South In Action’ Publication Series โดยหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries ซึ่งเป็นเล่มแรกในชุดหนังสือดังกล่าว มุ่งเผยแพร่บทบาทของไทยในการดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุวัติวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่ประชาชนไทยในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ และร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อริเริ่มและการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ทั้งด้านนโยบายและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นแก่ประเทศอื่น ๆ ให้สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป
                  ในการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy จะมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอาร์เจนตินาประจำสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะมุมมองเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสวนาดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติได้ร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือใต้-ใต้และส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนาต่อไป
                  ผู้สนใจ สามารถติดตามงานการเปิดตัวหนังสือ และการเสวนาดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://webtv.un.org ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เวลานครนิวยอร์ก (ประมาณ ๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาในประเทศไทย) 

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ | Leave a comment

กงสุลสัญจรเมืองมาร์ไซย์ (Marseille)

marseille

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

บทความเฉลิมพระเกียรติ

hm-music3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and His Passion for Music ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับพระปรีชาญาณด้านการทรงดนตรี ดังปรากฏตาม link นี้

บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadej and His Passion for Music

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment

บทความเฉลิมพระเกียรติ

world-soil-day

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and the Thai Muslim community และ Honoring a Down to Earth King on World Soil Day ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม และพระปรีชาญาณด้านการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรแก่พสกนิกร ดังปรากฏตาม link นี้

บทความเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and the Thai Muslim community

บทความเรื่อง Honoring a Down to Earth King on World Soil Day

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment

เชิญชมภาพยนตร์เส้นทางรัก ภาค 2

love-en-route-2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เส้นทางรัก ภาค 2” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย ได้ทาง link นี้ http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=5121&filename=index

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

คำชี้แจงต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในเวบไซต์ EurActiv

buakaew - 22 Nov 2013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญอ่านข้อชี้แจงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง/บิดเบือนในบทความ « Royal Succession is an abyss for human rights » ซึ่งเผยแพร่ในเวบไซต์ของสำนักข่าว EurActiv ได้ที่ link นี้

http://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/tues-thai-exiled-activist-royal-succession-is-an-abyss-for-human-rights/

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลี้ยงอาหารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบัน Inalco

inalco-1

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของสถาบัน Institut national des langues et civilisations orientales หรือ Inalco โดยมี นาง Marie-Sybille de Vienne รองอธิการบดีของสถาบัน และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมรวม 47 คน เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย และกล่าวถึงการจัดสัมมนาครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับสถาบัน Inalco จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมของทางสถาบันฯ โดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจจากภายนอกเข้ามารับฟังด้วย

inalco-2

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เชิญชมประมวลภาพกิจกรรมในต่างประเทศ

serment-3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชมประมวลภาพกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) จัดทำขึ้นจากภาพกิจกรรมที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก และนำไปเผยแพร่และออกอากาศพร้อมกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมในประเทศไทย ความยาว 24.45 นาที โดยออกอากาศรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 3, 4 และ 5 ธันวาคม 2559 โดยสามารถรับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในต่างประเทศได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=NFdr1ZYzdyQ

นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์จากรายการพิเศษ “น้อมใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากทั่วโลก” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ภาพกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ความยาว 60 นาที ออกอากาศทางช่อง TGN รวม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2559 โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=K3rWI2pwXOE

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

Image garuda doré

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่องการอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาฝรั่งเศส ดังปรากฏตาม link ด้านล่าง

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาไทย

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาอังกฤษ

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาฝรั่งเศส

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ACP) เยือนเมืองลียง

lyon-1

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับเอกอัครราชทูต และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงปารีสได้เดินทางไปเยี่ยมเมือง Lyon โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

1. พบหารือกับนาย Eric Fournier รองประธาน ภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes และเยี่ยมชมงานนิทรรศการการจัดการเมืองกับการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ Pollutec 2016 โดยได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัทที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ Atenea ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการด้านการประหยัดพลังงาน Séché Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการของเสีย Suez ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม Veolia ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแอพพลิเคชั่นแสดงตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม Serfim T.I.C. ซึ่งผลิตที่นั่งสาธารณะประหยัดพลังงาน รวมทั้งได้เยี่ยมชมบูธของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศแขกรับเชิญในปีนี้ รวมทั้งบูธของภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes และบูธของเมือง Lyon ด้วย ก่อนที่จะออกจากบริเวณจัดงาน Pollutec 2016 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีสยังได้พบนาย Laurent Wauquiez ประธานภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes อีกด้วย

2. การศึกษาดูงานที่เมืองใหม่ของเมืองลียง ที่เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยและพักผ่อนหย่อนใจที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า Confluence – the smart and sustainable city โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการเมืองใหม่ดังกล่าว และได้ชมอาคารและรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่เปิดใช้ในบริเวณดังกล่าว

3. การพบหารือกับนาย Gérard Collomb นายกเทศมนตรีเมืองลียง โดยมีนาย Alain Galliano รองประธานเมืองลียงฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย โดย ฯพณฯ สีหศักดิ์ฯ ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนและความตั้งใจที่จะร่วมมือกับลียงในการเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการลงุทนระหว่างกัน โดยเชิญนาย Collomb นำคณะนักธุรกิจเยือนประเทศในอาเซียน หลังจากนั้น นาย Collomb ได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของเมืองลียงและแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต

ตลอดการเยี่ยมชมเมืองลียงในครั้งนี้ มีนาย Philippe Varin ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์กับอาเซียน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วย

lyon-2

lyon-3

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment