เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้าน Ayothaya

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้าน Ayothaya ร้านอาหารไทยในเขต 15 ของกรุงปารีส โดยมีนางพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ซึ่งดูแลการส่งเสริมคุณภาพร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสผ่านตรา Thai Select และหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของทีมไทยแลนด์ประจำกรุงปารีส ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ Thai Select ก็เพื่อรับรองว่าร้านอาหารได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพทั้งรสชาติ สนนราคา และหลักสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง รวมทั้งรักษาคุณภาพของอาหารไทยให้ดีสืบต่อไป

Thai Select 2 Thai Select 1

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพ working breakfast ให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 นาย Jean-Yves Le Drian รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศส ได้เป็นเจ้าภาพ working breakfast ให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris: ACP) ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศที่เป็นที่สนใจของทั้งสองฝ่าย โดยนาย Le Drian ได้เน้นความสำคัญที่ฝรั่งเศสให้กับความสัมพันธ์ในทุกมิติกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้ นาย Le Drian ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง และวาระครบรอบ 40 ปี ของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง EU-ASEAN และได้กล่าวถึงนโยบายของประธานาธิบดี Macron ที่จะดำเนินความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับอาเซียน รวมทั้งฝรั่งเศสจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบ EU-ASEAN ด้วย ในการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก รวมทั้งทิศทางนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดี Macron ซึ่งจะเน้นย้ำประเด็นด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาลัทธิสุดโต่งและการก่อการร้าย เป็นต้น

ASEAN pic 2 ASEAN pic 1

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

BOI result

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑. ไทยขอแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่ง และผิดหวังต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นการทดลองขีปนาวุธครั้งที่ 2 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการไม่รับฟังคำเรียกร้องตักเตือนของประชาคมโลกโดยสิ้นเชิง เป็นการละเมิดข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจน และเป็นการก้าวถอยหลังของความพยายามของทุกฝ่ายในการบรรลุทางออกที่สันติในภูมิภาค อีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการจำกัดช่องทางการสื่อสารของเกาหลีเหนือเอง

๒. ไทยขอเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ เคารพข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และละเว้นการกระทำอื่นใดที่เป็นการยั่วยุ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา

๓. ไทยหวังว่าทุกฝ่ายจะใช้วิธีการที่สันติและร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

123

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ทรงร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ และภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและลูกจ้างทีมประเทศไทย และประชาชนผู้มาร่วมพิธีฯ รวมประมาณ 80 คน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่ได้ร่วมรับเสด็จฯ อย่างยิ่ง

20170728_AT_BDKingRamaX_007 654 20170728_AT_BDKingRamaX_019 20170728_AT_BDKingRamaX_024 20170728_AT_BDKingRamaX_026 20170728_AT_BDKingRamaX_032 987

ต่อมาเวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานทีมประเทศไทยและประชาชน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 80 คน

20170728_AT_BDKingRamaX_039 20170728_AT_BDKingRamaX_042 20170728_AT_BDKingRamaX_046 20170728_AT_BDKingRamaX_047 20170728_AT_BDKingRamaX_048 20170728_AT_BDKingRamaX_058 20170728_AT_BDKingRamaX_059 20170728_AT_BDKingRamaX_060 20170728_AT_BDKingRamaX_064 20170728_AT_BDKingRamaX_088 20170728_AT_BDKingRamaX_086 20170728_AT_BDKingRamaX_085 20170728_AT_BDKingRamaX_084 20170728_AT_BDKingRamaX_083 20170728_AT_BDKingRamaX_082 20170728_AT_BDKingRamaX_081 20170728_AT_BDKingRamaX_079 20170728_AT_BDKingRamaX_078 30

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยสำนักงานทีมประเทศไทยและประชาชนไทยในฝรั่งเศสร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส — ทรงพระเจริญ —

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 32

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

BOI เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

สำหรับผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏดังแนบ

ประกาศ BOI_2ประกาศ BOI

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue ณ กรุงเทพฯ

19642772_342423119509924_5115663974292340382_n

ในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการสามารถส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาลไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ไทยและฝรั่งเศสมีเวทีหารือโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และไอที ร่วมกันด้วย

19554631_342423122843257_7845029817335958844_n 19554914_342423176176585_5971151798904706374_n

19657042_342423182843251_2571166365329341472_n

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การลงนามความตกลง (MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง (Memorandum of Understanding หรือ MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) โดยนาย François CORBIN ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (ผู้แทน กกร.)
ความตกลงฯ ดังกล่าวมาจากความริเริ่มของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ขณะเดินทางมาเยือนฝรั่งเศสเมื่อตุลาคม 2559 เพื่อพบกับผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศส

19731829_342563729495863_784635109654244649_n

ในโอกาสดังกล่าว นายสีหศักดิ์ฯ​ กล่าวว่า การลงนาม MoU ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และถือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า หลังการลงนาม ทั้งสองฝ่ายควรจัดให้มีกลไกการดำเนินการตามความตกลงฯ​ ดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ

19598721_342563869495849_378970592350147062_n

19598885_342563732829196_3783087764404430678_n 19657057_342563726162530_2812306955429967112_n

19665401_342563812829188_8648585684367844335_n

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เยี่ยมชมบูธประเทศไทย ณ งาน Paris Air Show 2017 ของ BOI

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธาณรัฐฝรั่งเศส และ นาย ศุภร พลมณี เอกอัคราชทูต ณ กรุงราบัด ราชอาณาจักร โมร็อกโก เยี่ยมชม บูธของ BOI สำนักงานปารีส ที่ได้มาออกบูธครั้งแรกในฐานะตัวแทนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบาย THAILAND 4.0 ที่จะยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

Untitled- Untitled

 

 

 

 

โดยงาน PARIS AIR SHOW 2017 ถือได้ว่าเป็นงานแฟร์ในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในโลก ประวัติเริ่มงานครั้งแรกตั้งแต่ปี 1909 หรือเมื่อ 108 ปี ที่แล้ว ระยะเวลาการจัด จะจัดแบบปีเว้นปี โดยจะจัดในปีที่เป็นเลขคี่ ในปี 2017 นับเป็นครั้งที่ 52 จัดที่สนามบิน เลอ บูร์คเจห์ (Le Bourget) ห่างจากกรุงปารีสไปทางเหนือประมาณ 8 กม ปีนี้จัดในช่วงวันที่ 19-25 มิถุนายน 2017

รูปแบบการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเด่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่จะถือโอกาสเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ ทั้งเครื่องบินพาณิชย์ หรือเครื่องบินทางทหาร ในปีนี้มีการเปิดตัวเครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่ของ แอร์บัส และโบอิ้ง เครื่องบินรบของฝรั่งเศส และอเมริกา เป็นต้นรวมแล้วกว่า 150 ลำ นอกจากนี้ ในพื้นที่กว่า 130,000 ตรม (80ไร่) ได้ถูกจัดสรรเป็นส่วนแสดง ของผู้ประกอบการในด้านอากาศยาน เช่น บูธแสดงชิ้นส่วนอากาศยาน ในปี 2017 คาดว่าจะมีผู้ร่วมออกบูธกว่า 2,300 บูธ มีคณะเดินทางอย่างเป็นทางการเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 300 คณะ มีนักข่าวกว่า 5,000 คน จาก 91 ประเทศทั่วโลก จากตัวเลขประมาณการ คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมชมงานกว่า 350,000 คน และในจำนวนนี้ จะเป็นนักธุรกิจที่เดินทางมาหาลู่ทางการทำธุรกิจกว่า 150,000 คน มีเม็ดเงินหมุนเวียนต่อเนื่องจากงานนี้ นับแสนล้านบาท

Untitled---

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ของบีโอไอ ปารีส โดยมีนายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการลงทุน) ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงานบีโอไอ ปารีส ถือได้ว่า เป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบาย THAILAND 4.0 ในเชิงรุก และให้เห็นภาพการทำงานแบบบูรณาการของข้าราชการไทยในต่างประเทศเป็นอย่างดี

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment