สมาคมคนไทยในฝรั่งเศส

ชมรมสตรีไทยในประเทศฝรั่งเศส
ASSOCIATION SOLIDARITE THAIE EN FRANCE
83, avenue de Ségur 75015 PARIS
โทรศัพท์ 01 42 73 38 09 – 06 45 51 49 47
เว็บไซต์: www.solidaritethaie.fr
กลุ่ม Facebook: www.facebook.com/groups/solidaritethaie
Fanpage คู่มืออยู่อย่างไรในฝรั่งเศส : www.facebook.com/solidaritethaie

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
ASSOCIATION DES ETUDIANTS THAILANDAIS EN FRANCE
8 rue Greuze 75116 PARIS
เว็บไซต์: www.aetf-online.com
Email : pr.aetf-online.com

สมาคมไทย-โพรวองซ์
ASSOCIATION THAI-PROVENCE
37 avenue de Garlaban 13012 MARSEILLE
Tel: 09 62 62 79 79 , 07 82 74 51 51
Email: thaiprovence@yahoo.com
เว็บไซต์: www.thai-provence.org

สมาคมไทยเขต โรน-แอลป์
ASSOCIATION DES THAILANDAIS RHONE-ALPES
7 rue Saint-Polycarpe 69002 LYON
Tel: 04 78 61 34 97

สมาคมพุทธศรัทธาธรรม (วัดญาณวัฒนาราม)
WAT YANWATTANARAM
44 rue de Lannoy 59100 ROUBAIX
(ASSOCIATION FRANCO-THAI 1 rue Newcommon 59100 ROUBAIX)
Tel: 03 20 99 05 88

สมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-THAI
8 rue Greuze 75116 PARIS
Tel: 01 56 90 12 12

สมาคมมิตรภาพไทย-ฝรั่งเศส
ASSOCIATION AMICALE FRANCO-THAI
129 Bld de Menilmontant 75011 PARIS

Comments are closed.