โครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหาร 2561

โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย                       

**ปิดรับลงทะเบียนแล้ว**

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย โดยวิทยากรจากภาควิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

รุ่นที่ 1 : วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

                                    ของว่าง        :     ไก่/หมูสะเต๊ะ

                                    แกง            :     ต้มข่าไก่/ต้มยำเนื้อวัว

                                    จานหลัก      :     บะหมี่หมูแดง

                                    ของหวาน     :     ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา

รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

                                    ของว่าง        :     หมี่กรอบ

                                    แกง            :     แกงเลียงกุ้ง

                                    จานหลัก      :     ผัดไทย

                                    ของหวาน     :     บัวลอยเผือก

รุ่นที่ 3 : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

                                    ของว่าง        :     ปั้นสิบนึ่งไส้ทูน่า/ช่อม่วง

                                    แกง            :     แกงเผ็ดเป็ดย่าง

                                    จานหลัก      :     ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

                                    ของหวาน     :     ทับทิมกรอบ

สถานที่ : อเตอลิเย่ ควิซีน อาเด

เลขที่ 22 ถนนเดอลาเพร่วัวย็องซ์ 94300 เมืองแว็งแซนส์

 (Atelier Cuisine AD : 22 Rue de la Prévoyance 94300 Vincennes)

 

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ โปรดลงทะเบียนสมัครออนไลน์

ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembassy.fr

เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย”

***โปรดลงทะเบียนภายใน วันที่ 26 กันยายน 2561***

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

หากมีผู้สมัครเกินความจุของสถานที่ในแต่ละวัน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

17 กันยายน 2561