บทบาทของฝรั่งเศสในการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง

บทบาทของฝรั่งเศสในการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง

7d6893b8be252142d8a2e9c0dc4ceb19e1a6f51b

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 ฝรั่งเศสได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ กรุงปารีส ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหประชาชาติ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศอาหรับที่เป็นเพื่อนบ้านอิสราเอล อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้แทนอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยนาย François HOLLANDE ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เป็นประธานการประชุม

ผลการประชุม

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้แถลงผลการประชุมดังกล่าวว่าผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำว่า ระบบสองรัฐ กล่าวคือ อิสราเอลและปาเลสไตน์ที่อยู่ร่วมกันโดยสันติ จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคในระยะยาว
ประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจะต้องหยุด
การใช้ความรุนแรงและการเพิ่มพื้นที่อาณานิคม (colonisation) ซึ่งล้วนทำให้การเจรจาสันติภาพไม่บังเกิดผล นอกจากนี้ ยังต้องการเห็นคู่กรณีแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้บรรลุระบบสองรัฐดังกล่าว
ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเงื่อนไขก่อนการยุติการยึดครองดินแดนโดยอิสราเอล (ตั้งแต่ 2510 (ค.ศ. 1967) และ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมติ UNSC ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมติที่ 242 (ค.ศ. 1967) และ 338 (ค.ศ. 1973) ทุกประเทศในประชาคม รปท. จะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คู่กรณีกลับมาเจรจาสันติภาพ โดยกลุ่ม Quartet (ผู้แทนสหประชาชาติ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย) จะเป็นผู้มีบทบาทนำร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ ฝรั่งเศสรับเป็นเจ้าภาพและประสานงานสำหรับการประชุมเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งจะมีขึ้นในปลายปีนี้ (2559)

ที่มา เว็บไซต์ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.