พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทอดพระเนตรพระราชสาสน์ทองคำ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทอดพระเนตรพระราชสาสน์ทองคำ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หอจดหมายเหตุการทูตของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส (Les archives diplomatiques) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ได้ทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทอดพระเนตรพระราชสาสน์ทองคำ และเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ โดยมีผู้แทนหอจดหมายเหตุฯ ได้แก่ นาง Isabelle Richefort รองผู้อำนวยการฯ นาง Isabelle Lefort ภัณฑารักษ์ นาง Isabelle Baccarini รองผู้อำนวยการฝ่ายสนธิสัญญา และนาง Isabelle Nathan ภัณฑารักษ์ รับเสด็จ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระราชสาสน์ทองคำ ซึ่งเป็นสมบัติของรัฐบาลฝรั่งเศส เพิ่งได้รับการบูรณะเพื่อจัดแสดงในงาน “ศิลปะเพื่อสันติภาพ” (L’art de la paix) ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ปีนี้ ณ Le Petit Palais กรุงปารีส และเป็นส่วนหนึ่งของื่การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและฝรั่งเศสครบรอบ 160 ปี (2399-2559)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เอกสารประกอบ สนธิสัญญาเจริญสัมพันธไมตรี (ฉบับภาษาฝรั่งเศสและไทย) เมื่อปี พ.ศ. 2399 (ค.ศ. 1856) ดูได้ที่ http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA18560019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.