รองนายกรัฐมนตรีพบหารือนักธุรกิจฝรั่งเศส

รองนายกรัฐมนตรีพบหารือนักธุรกิจฝรั่งเศส
img_7434
 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ กรุงปารีส – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อพบหารือนักธุรกิจฝรั่งเศส โดยได้หารือกับนาย CORBIN รองประธานบริษัท Michelin ซึ่งเป็นผู้ลงทุนฝรั่งเศสอันดับหนึ่งในประเทศไทย ถึงลู่ทางที่จะส่งเสริมการลงทุนของ Michelin ในไทย การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะโครงการ Rubber City ของรัฐบาล
img_7399
 
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) เพื่อพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสมากกว่า 30 ราย อาทิ Airbus, AirFrance KLM, SNCF, Alstom, Engie ฯลฯ เพื่อบรรยายถึงศักยภาพและนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม ในโอกาสดังกล่าว นักธุรกิจฝรั่งเศสได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ Thailand 4.0 และ Eastern Economic Corridor จากรองนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามของนักธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ประเทศไทย โดยเน้นย้ำว่า ไทยมีนโยบายด้านการลงทุนที่เป็นมิตรกับนักลงทุน โดยนอกจากกลไกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนสามารถขอจาก BOI แล้ว รัฐบาลก็ยังสามารถพิจารณามอบสิทธิประโยชน์อื่นให้นักลงทุนได้อีกหากโครงการลงทุนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
img_7428
This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.