เชิญร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

condolences-message

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำขึ้นในนามของรัฐบาลไทย ดังปรากฏตามลิงค์นี้

http://www.mfa.go.th/king/rama9_th.html

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.