บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

le-roi-et-le-president

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ตาม link ด้านล่าง

บทความเฉลิมพระเกียรติภาษาอังกฤษ

บทความเฉลิมพระเกียรติฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.