บทความเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “The Royal Rainmaking”

pluie-artificielle

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “The Royal Rainmaking”

ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ตาม link ด้านล่าง

บทความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Royal Rainmaking

บทความภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “Le projet royal de la pluie artificielle”

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.