พิธีถวายราชสดุดีในกรุงปารีส

bougie-1

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 -17.30 น. ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ณ Place Joffre ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว สมาชิกชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส และคนไทยในฝรั่งเศสเข้าร่วมรวมประมาณ 200 คน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวถวายราชสดุดี (อ่านคำถวายราชสดุดีได้ที่นี่) หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” แล้วยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

bougie-2

bougie-3

bougie-4

bougie-5

bougie-6

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.