คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ACP) เยือนเมืองลียง

lyon-1

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับเอกอัครราชทูต และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงปารีสได้เดินทางไปเยี่ยมเมือง Lyon โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

1. พบหารือกับนาย Eric Fournier รองประธาน ภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes และเยี่ยมชมงานนิทรรศการการจัดการเมืองกับการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ Pollutec 2016 โดยได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัทที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ Atenea ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการด้านการประหยัดพลังงาน Séché Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการของเสีย Suez ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม Veolia ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแอพพลิเคชั่นแสดงตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม Serfim T.I.C. ซึ่งผลิตที่นั่งสาธารณะประหยัดพลังงาน รวมทั้งได้เยี่ยมชมบูธของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศแขกรับเชิญในปีนี้ รวมทั้งบูธของภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes และบูธของเมือง Lyon ด้วย ก่อนที่จะออกจากบริเวณจัดงาน Pollutec 2016 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีสยังได้พบนาย Laurent Wauquiez ประธานภูมิภาค Auvergne-Rhône-Alpes อีกด้วย

2. การศึกษาดูงานที่เมืองใหม่ของเมืองลียง ที่เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยและพักผ่อนหย่อนใจที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า Confluence – the smart and sustainable city โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการเมืองใหม่ดังกล่าว และได้ชมอาคารและรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่เปิดใช้ในบริเวณดังกล่าว

3. การพบหารือกับนาย Gérard Collomb นายกเทศมนตรีเมืองลียง โดยมีนาย Alain Galliano รองประธานเมืองลียงฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย โดย ฯพณฯ สีหศักดิ์ฯ ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนและความตั้งใจที่จะร่วมมือกับลียงในการเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการลงุทนระหว่างกัน โดยเชิญนาย Collomb นำคณะนักธุรกิจเยือนประเทศในอาเซียน หลังจากนั้น นาย Collomb ได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของเมืองลียงและแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต

ตลอดการเยี่ยมชมเมืองลียงในครั้งนี้ มีนาย Philippe Varin ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์กับอาเซียน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วย

lyon-2

lyon-3

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.