แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

Image garuda doré

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่องการอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาฝรั่งเศส ดังปรากฏตาม link ด้านล่าง

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาไทย

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาอังกฤษ

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับภาษาฝรั่งเศส

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.