เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลี้ยงอาหารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบัน Inalco

inalco-1

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของสถาบัน Institut national des langues et civilisations orientales หรือ Inalco โดยมี นาง Marie-Sybille de Vienne รองอธิการบดีของสถาบัน และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมรวม 47 คน เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย และกล่าวถึงการจัดสัมมนาครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับสถาบัน Inalco จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมของทางสถาบันฯ โดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจจากภายนอกเข้ามารับฟังด้วย

inalco-2

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.