คำชี้แจงต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในเวบไซต์ EurActiv

buakaew - 22 Nov 2013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญอ่านข้อชี้แจงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง/บิดเบือนในบทความ « Royal Succession is an abyss for human rights » ซึ่งเผยแพร่ในเวบไซต์ของสำนักข่าว EurActiv ได้ที่ link นี้

http://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/tues-thai-exiled-activist-royal-succession-is-an-abyss-for-human-rights/

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.