เชิญชมประมวลภาพกิจกรรมในต่างประเทศ

serment-3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชมประมวลภาพกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) จัดทำขึ้นจากภาพกิจกรรมที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก และนำไปเผยแพร่และออกอากาศพร้อมกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมในประเทศไทย ความยาว 24.45 นาที โดยออกอากาศรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 3, 4 และ 5 ธันวาคม 2559 โดยสามารถรับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในต่างประเทศได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=NFdr1ZYzdyQ

นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์จากรายการพิเศษ “น้อมใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากทั่วโลก” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ภาพกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ความยาว 60 นาที ออกอากาศทางช่อง TGN รวม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2559 โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=K3rWI2pwXOE

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.