เชิญชมภาพยนตร์เส้นทางรัก ภาค 2

love-en-route-2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เส้นทางรัก ภาค 2” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย ได้ทาง link นี้ http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=5121&filename=index

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.