บทความเฉลิมพระเกียรติ

world-soil-day

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and the Thai Muslim community และ Honoring a Down to Earth King on World Soil Day ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม และพระปรีชาญาณด้านการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรแก่พสกนิกร ดังปรากฏตาม link นี้

บทความเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and the Thai Muslim community

บทความเรื่อง Honoring a Down to Earth King on World Soil Day

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.