บทความเฉลิมพระเกียรติ

hm-music3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadey and His Passion for Music ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับพระปรีชาญาณด้านการทรงดนตรี ดังปรากฏตาม link นี้

บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง His Majesty King Bhumibol Adulyadej and His Passion for Music

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.