กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

buakaew - 22 Nov 2013

                  ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ ร่วมเป็นประธาน
                  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ ให้ร่วมจัดทำหนังสือในชุดที่ใช้ชื่อว่า ‘South-South In Action’ Publication Series โดยหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries ซึ่งเป็นเล่มแรกในชุดหนังสือดังกล่าว มุ่งเผยแพร่บทบาทของไทยในการดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุวัติวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่ประชาชนไทยในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ และร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อริเริ่มและการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ทั้งด้านนโยบายและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นแก่ประเทศอื่น ๆ ให้สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป
                  ในการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy จะมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอาร์เจนตินาประจำสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะมุมมองเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสวนาดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติได้ร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือใต้-ใต้และส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนาต่อไป
                  ผู้สนใจ สามารถติดตามงานการเปิดตัวหนังสือ และการเสวนาดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://webtv.un.org ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เวลานครนิวยอร์ก (ประมาณ ๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาในประเทศไทย) 

 

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.