ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อรายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2559 ตลอดจนแผนงานของปี 2560

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณ โดยรับจะแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข่าวการจัดงานฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส (วันที่ 1 มีนาคม 2560) และเชิญนักเรียน/นักศึกษาไทยเข้าร่วมการสัมมนาฯ เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมหลายมิติและจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพำนักในประเทศฝรั่งเศส  

พร้อมกันนี้ สมาคมนักเรียนไทยฯ ได้แจ้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนไทยในฝรั่งเศส (ทั้งทุนส่วนตัว และทุนรัฐบาลไทย หรือ ทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ) เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งติดตามข่าวสารสำคัญต่างๆ โดยขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสกรอกข้อมูลของแต่ละคนได้ ที่นี้

 20170123_104309

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.