งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

8171 8151 8116เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ที่ Les Salons Vianey เขต ๑๒ ของกรุงปารีส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต โดยมีเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจากสำนักงานต่างๆ ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสและโมนาโก และครอบครัว รวมประมาณ ๒๕๐ คนมาเข้าร่วม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูปจากวัดไทยในเมือง Lyon, Lille, Marseille และปารีส มาสวดพระอภิธรรม
เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงปารีส ได้ถวายบังสุกุล เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์เทศนาธรรม และนำนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จสิ้นงานเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.