เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

IMG_6295

อาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee Paris-ACP) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูต/ผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานฯ จากสิงคโปร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยจะอยู่ในวาระถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 (4 เดือน) ก่อนส่งมอบหน้าที่ให้เวียดนามต่อไป

ที่ประชุม ACP ได้หารือเกี่ยวกับวิธีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศฝรั่งเศสในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเตรียมกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน ในฝรั่งเศสช่วงครึ่งหลังของปี 2560

IMG_6286

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Renaud Girard นักวิเคราะห์/นักหนังสือพิมพ์อาวุโสจาก

Le Figaro มาบรรยายและแลกเปลี่ยนทัศนะกับ ACP เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ แนวโน้มการกำหนดนโยบายด้านการต่างประเทศต่อภูมิภาคอาเซียนของผู้สมัครที่โดดเด่นของแต่ละพรรครวมทั้งผู้สมัครอิสระ และวิเคราะห์ทิศทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ และผลกระทบที่อาจมีต่อ EU และอาเซียน   

 

 

 

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.