ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

Thai-french

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายเรด้า รื่นไกรฤกษ์ ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ ตลอดจนแผนงานของปี 2560

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข่าวการจัดงานฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส (วันที่ 1 มีนาคม 2560) และเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทั้งชาวไทยและฝรั่งเศสเข้าร่วมการสัมมนาฯ  รวมทั้งแจ้งข่าวการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหารและออกแบบเมนูอาหารแก่ชาวไทยในฝรั่งเศส (วันที่ 13-15 มีนาคม 2560)  โดยเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ให้ต่อยอดด้วยการจัดโครงการอบรมการปรุงอาหารไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศส                   ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากสมาชิกฯ อย่างยิ่ง โดยจะขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

สมาคมฯ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนภาษาไทยแก่ชาวฝรั่งเศสที่สนใจ ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วกว่า 20 ปี พร้อมทั้งมอบหนังสือคู่มือการสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นฉบับพกพา เขียนโดยสมาชิกสมาคมฯ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ASSIMIL ของฝรั่งเศส จำนวน 150 เล่ม ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณโดยรับจะแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.