ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในประกาศข้างต้นเข้ารับการทดสอบในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 9.20 น.annonce0001 annonce0002

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.