บทความเฉลิมพระเกียรติ

ramav ramaix

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง King Rama V and King Rama IX พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  ดังปรากฏตาม link ด้านล่าง

บทความเฉลิมพระเกียรติ King Rama V and King Rama IX ฉบับภาษาอังกฤษ

บทความเฉลิมพระเกียรติ King Rama V and King Rama IV ฉบับภาษาฝรั่งเศส

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.