เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานเปิดงานวันกองทัพไทย ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปารีส โดยมีเอกอัครราชทูต และผู้ช่วยทูตทหารจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Screen Shot 2560-02-09 at 9.54.29

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ว่า กองทัพไทยเป็นสถาบันหลักในการป้องกันประเทศมาช้านาน และในยุคปัจจุบันได้ทวีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะแต่ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนา และการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในยามวิกฤติด้วย นอกจากนี้ กองทัพไทยยังมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในด้านการต่างประเทศ โดยทหารไทยได้เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศต่างๆ ด้วย

Screen Shot 2560-02-09 at 9.53.00

ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ก็มีความร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาช้านาน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานถึง 160 ปี และติดต่อสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านั้น นานถึง 300 กว่าปี ปัจจุบัน มีนักเรียนนายร้อยของกองทัพไทยมาศึกษาในสถาบันของฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ท้ายสุด เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณไมตรีจิตของมิตรประเทศ ที่ส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้แก่รัฐบาลและประชาชนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.10

Screen Shot 2560-02-09 at 9.56.27

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.45

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.