โครงการกงสุลสัญจร ที่เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักในเมืองมาร์แซย์ (Marseille) และเมืองใกล้เคียงทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส

การจัดโครงการกงสุลสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจสูงจากคนไทย มีผู้มาเข้าร่วมเพื่อพบปะพูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และขอรับบริการในครั้งนี้มากกว่า 200 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 94 ราย รับคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนและออกบัตรประชาชนใหม่ จำนวน 22 ราย รับคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด จำนวน 38 ราย รับคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 8 ราย ตลอดจนให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลและการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสแก่ประชาชนที่สนใจ จำนวนกว่า 40 ราย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมคณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมสังเกตการณ์และตอบคำถามด้านกงสุลต่างๆ แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ และพบปะกับชุมชนไทยในเมืองมาร์แซย์ (Marseille) และเขตภูมิภาคทางใต้ของฝรั่งเศสด้วย 

20170211_1432321487934385534

untitled1487934388112

14879343791021487934693263-1-1

1487947129542-11487947619200-1

 

นอกจากนี้ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนางศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต พร้อมด้วยคณะรองอธิบดี กรมการกงสุล ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลกับสมาคมไทย-โพรวองซ์ และชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าว ในโอกาสวันมาฆบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ที่วัดมาร์แซย์ (Vatt Marseille) ด้วย

1487932817472

14879328998431487932907242

 

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.