ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารการแแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทิ่บิดเบือนว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวนมากกว่าร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพุทธ และมีความพยายามจะแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด นั้น
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สนช. ได้มีหนังสือชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และมีเจตนาบิดเบือนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังงปรากฎตามเอกสารแนบ
Screen Shot 2560-03-07 at 11.10.50
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.