บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิตยสาร Time Volume 189 N° 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 9 วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2017 ฉบับภาษาอังกฤษ ดังปรากฏด้านล่าง

mfa_sep_hunger_a3 final

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.