ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองการทูต และเศรษฐกิจการเมือง

par199

—————————————————————
ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในประกาศข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเวลา 15.30 น.

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.