โครงการอบรมการประกอบอาหารไทย

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดโครงการอบรมการประกอบอาหารไทยแก่ชาวไทยในฝรั่งเศส โดยอาจารย์มนชัย พัชนี อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยเปิดรับผู้สมัครจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพประกอบอาหารและสามารถผลิตส่วนประกอบขั้นต้นได้ด้วยตนเอง อาทิ ข้าวเกรียบปากหม้อ แป้งปอเปี๊ยะ ขนมจีบ กะหรี่พัฟ ก๋วยเตี๋ยวหลอด หมูกรอบ

ภายหลังผ่านการอบรมฯ ซึ่งกินเวลาประมาณ 8 ชม. ในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับมอบเกียรติบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนชาวไทยที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมเกินกว่าจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละรุ่น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนและพี่น้องชาวไทยทุกคนที่แสดงความสนใจและจะพยายามจัดโครงการฝึกอาชีพ/ทักษะฝีมือในลักษณะนี้ในปีต่อๆไป

DSC03499 DSC03521 DSC03596 DSC03647 DSC03670 DSC03692 DSC03747 DSC03756 DSC03833

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 สอท. ณ กรุงปารีส ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส (Association culturelle Franco-Thaïe) ได้จัดอบรมการประกอบอาหารไทย แก่ชาวฝรั่งเศสจำนวน 16 คน โดยอาจารย์มนชัย พัชนี อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน โดยเผยแพร่หลักและกรรมวิธีปรุงอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ได้แก่ แกงมัสมั่นไก่ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย กุ้งกระเบื้อง และขนมหม้อแกง ซึ่งภายหลังผ่านการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สอท.ฯ

DSC03870 DSC03873 DSC03928

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.