ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ดังปรากฏข้างล่าง

 

17635437_298104377275132_1479963023962377681_o

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.