บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง Thailand’s Path for Protecting the Planet

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 10 วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2017 เรื่อง Thailand’s Path for Protecting the Planet ฉบับภาษาอังกฤษ

กดที่ภาพด้านล่างเพื่อขยายสำหรับการอ่าน

Screen Shot 2560-04-04 at 10.16.57

 

This entry was posted in บทความน่าสนใจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.