ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 แจ้งกำหนดการ ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเมือง การทูตและเศรษฐกิจการเมือง ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นั้น

เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดังปรากฏด้านล่าง

ในการนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์อีกครั้งในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเวลา 13.40 น.

สแกน

 

 

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.