ท่าทีไทยต่อเหตุการณ์การใช้อาวุธเคมีในซีเรีย

buakaew - 22 Nov 2013

ในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention – CWC) ประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โดยไม่แยกแยะเป้าหมายซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไทยรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์การใช้อาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ๕๘ ราย โดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและเด็ก

ประเทศไทยห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรีย และขอสนับสนุนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ข้างใด ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

ประเทศไทยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพิจารณาใช้การเจรจาและวิธีการทางการทูตเพื่อหาทางออกให้แก่ปัญหาโดยสันติและอย่างยั่งยืนต่อไป

10 เมษายน 2560

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.