พิธีทำบุญวันสงกรานต์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีทำบุญวันมหาสงกรานต์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนิมนต์พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญเดินทางมาเป็นประธาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

S__60530703

S__60530707

S__60530701 S__60530702

S__60530699 S__60530698

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.