เอกอัครราชทูตฯ นำคณะทูตอาเซียน (ASEAN Committee in Paris) เยือน Airbus ณ เมืองตูลูส (Toulouse)

 

S__39043209

วันที่ 24 เมษายน 2560 – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส นำคณะทูตอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN Committee in Paris) เยือนเมือง Toulouse โดยกำหนดการแรกคือการเยือน Airbus ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะทูตอาเซียนได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับกลุ่ม Airbus ทั้งในเรื่องอากาศยาน อวกาศ เฮลิคอปเตอร์ และด้านการทหาร ทั้งนี้ อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

S__39043216

S__39043213 S__39043215

S__39043217 S__39043214

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.