แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ปรองดองคืออะไร? สามารถศึกษาเรียนรู้การสร้างความสามัคคีปรองดองกันผ่าน infograhic ด้านล่างนี้

005

“การกลับคืนของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข คือผลจากเป้าหมายปรองดองที่เราทุกคนจะได้รับ”

003004 006

อยากเห็นประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยสามัคคีปรองดองกัน #ปรองดองเป็นของประชาชน
ข้อมูลเพิ่มเติม : ปรองดองเป็นของประชาชน

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.