ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงนาย Emmanuel Macron ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่

buakaew - 22 Nov 2013

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนาย Emmanuel Macron ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

“His Excellency Mr. Emmanuel Macron,

President of the French Republic,

Paris.

On the occasion of your assumption of office as President of the French Republic, I have great pleasure in extending to Your Excellency my cordial congratulations and best wishes for your success and happiness as well as for the greater welfare and prosperity of the French Republic and her people.

I am confident that the long-standing ties of friendship and cooperation between our two countries will be further consolidated and enhanced in the years to come for our mutual benefits.

(M.R.) Maha Vajiralongkorn R.”

* * *

(คำแปลภาษาไทย)

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

* * *

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.