การลงนามความตกลง (MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง (Memorandum of Understanding หรือ MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) โดยนาย François CORBIN ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (ผู้แทน กกร.)
ความตกลงฯ ดังกล่าวมาจากความริเริ่มของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ขณะเดินทางมาเยือนฝรั่งเศสเมื่อตุลาคม 2559 เพื่อพบกับผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศส

19731829_342563729495863_784635109654244649_n

ในโอกาสดังกล่าว นายสีหศักดิ์ฯ​ กล่าวว่า การลงนาม MoU ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และถือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า หลังการลงนาม ทั้งสองฝ่ายควรจัดให้มีกลไกการดำเนินการตามความตกลงฯ​ ดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ

19598721_342563869495849_378970592350147062_n

19598885_342563732829196_3783087764404430678_n 19657057_342563726162530_2812306955429967112_n

19665401_342563812829188_8648585684367844335_n

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.