เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue ณ กรุงเทพฯ

19642772_342423119509924_5115663974292340382_n

ในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการสามารถส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาลไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ไทยและฝรั่งเศสมีเวทีหารือโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และไอที ร่วมกันด้วย

19554631_342423122843257_7845029817335958844_n 19554914_342423176176585_5971151798904706374_n

19657042_342423182843251_2571166365329341472_n

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.