ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑. ไทยขอแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่ง และผิดหวังต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นการทดลองขีปนาวุธครั้งที่ 2 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการไม่รับฟังคำเรียกร้องตักเตือนของประชาคมโลกโดยสิ้นเชิง เป็นการละเมิดข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจน และเป็นการก้าวถอยหลังของความพยายามของทุกฝ่ายในการบรรลุทางออกที่สันติในภูมิภาค อีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการจำกัดช่องทางการสื่อสารของเกาหลีเหนือเอง

๒. ไทยขอเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ เคารพข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และละเว้นการกระทำอื่นใดที่เป็นการยั่วยุ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา

๓. ไทยหวังว่าทุกฝ่ายจะใช้วิธีการที่สันติและร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

123

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.