ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

BOI result

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.