เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้าน Ayothaya

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้าน Ayothaya ร้านอาหารไทยในเขต 15 ของกรุงปารีส โดยมีนางพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ซึ่งดูแลการส่งเสริมคุณภาพร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสผ่านตรา Thai Select และหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของทีมไทยแลนด์ประจำกรุงปารีส ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ Thai Select ก็เพื่อรับรองว่าร้านอาหารได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพทั้งรสชาติ สนนราคา และหลักสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง รวมทั้งรักษาคุณภาพของอาหารไทยให้ดีสืบต่อไป

Thai Select 2 Thai Select 1

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.