ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

การทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชนในคาบสมุทรเกาหลี และถือว่าไม่สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการก้าวถอยหลังต่อความพยายามของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาที่อาจนำไปสู่กระบวนการหาทางออกแบบสันติวิธี
ประเทศไทยขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำในอนาคตใด ๆ ที่เป็นการยั่วยุ และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันหน้าเข้ามาเจรจาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

๑ กันยายน ๒๕๖๐

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.