ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

buakaew - 22 Nov 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

(โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เอกสารราคากลาง ในส่วนของงานติดไฟส่องสว่างในห้องต่างๆ ของทำเนียบฯ งานปรับปรุงห้องครัว งานปรับปรุงแม่กุญแจและลูกกุญแจ งานระบบน้ำประปาและปั๊มน้ำ)

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.