งดให้บริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางวันที่ 15 กันยายน 2560

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.